Garantiförsäkring

Läs mer om garantier

Fullgörandegarantin

Skyddar beställaren om entreprenören går i konkurs och inte fullgör sitt åtagande under entreprenadtiden fram till godkänt slutbesiktning. En fullgörandegaranti täcker extrakostnader som kan uppstå på grund av att beställaren måste hitta en ny entreprenör som slutför entreprenaden och det kan också uppstå olika former av stilleståndskostnader som interna kostnader. En fullgörandegaranti täcker även brister i den installation som entreprenören har genomfört innan konkursen.

Garantitidsgarantin

Skyddar beställaren mot extrakostnader som kan uppstå under garantitiden om entreprenören går i konkurs och inte kan fullgöra sina åtaganden. En garantitidsgaranti täcker kostnader som kan uppstå för att åtgärda fel eller brister i installationen som uppkommer under garantitiden.


Enligt Allmänna bestämmelser är garantibeloppet under fullgörandetiden vanligtvis 10% av kontraktsumman, men kan variera beroende på beställarens krav. Garantibeloppet under garantitiden är vanligtvis 5% av kontraktsumman, men kan variera beroende på beställarens krav.

Vänligen fyll i blanketten samt bifoga entreprenadskontraktet och skicka det till fullgorande@tryggaval.nu

Ladda ner blankett

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval