Bokslut

Bokslut – vad innebär det?

Alla företag står varje år inför att göra bokslut och inom entreprenadbranschen finns det ibland utmaningar då projekt ofta löper över långa tidsperioder. Bokslut är sammanställningen av företagets bokföring och ska bland annat innehålla resultaträkning och balansräkning. Har du ett företag är du skyldig att varje år avsluta räkenskapsåret med ett bokslut om du har någon form av affärshändelse.

När det kommer till bokslutet kan det också variera i krav beroende på vilken företagsform du har. Har du ett aktiebolag ska också årsredovisningen skickas till Bolagsverket och det finns olika krav beroende på om det är ett mindre eller större företag. Huvudregeln är också att privata aktiebolag ska ha en revisor men mindre aktiebolag kan ibland välja bort att ha revisor. Däremot om du är verksam inom exempelvis entreprenad kan det vara en fördel att anlita en revisor även om du räknas som mindre aktiebolag.

Bokslut – vad ska finnas med?

Ett bokslut är ett sätt att avsluta den löpande bokföringen för hela räkenskapsåret, Vissa företag som är verksamma inom entreprenadbranschen kan ha speciella utmaningar med bokslut då projekt ofta löper över långa perioder. Det är också viktigt att det blir korrekt då årsbokslutet bland annat visar hur det gått rent ekonomiskt för företaget under året. När det kommer till hur årsbokslut och årsredovisning ska utformas styrs detta av årsredovisningslagen. Några delar som måste finnas med är:

  • Balans- och resultaträkning
  • Förvaltningsberättelse
  • Revisionsberättelse

Ibland kan det också finnas krav på vissa tilläggsupplysningar som kan finnas med som noter. För företag som har en omsättning på under 3 miljoner kronor kan det ibland räcka med förenklat årsbokslut.

Bokslut

Bokslut och förberedelser

När det kommer till bokslut så är det främst företagsformen och omsättningen som avgör vilken typ av bokslut som måste göras. För de flesta enskilda firmorna räcker ett förenklat bokslut om du inte överstiger 3 miljoner kronor i omsättning, oavsett så är det viktigt att förbereda sig inför bokslutet. För att det ska vara smidigt att göra bokslutet bör du alltid ha kontroll över bokföringen under året. Några tips är att veckorna innan bokslutet ska göras tänka på följande:

  1. Stämma av konton och då fokusera på konton som inte kommer ha någon mer rörelse
  2. Sammanställ alla fakturor, det gäller såväl leverantörsfakturor som kundfakturor
  3. Planera arbetet kring inventeringen om du har inventarier
  4. Kontrollera om det kommit några förändrade skatteregler

När det är dags för bokslutet bör du också ha sorterat upp fakturor som kommer innevarande året men som gäller kommande räkenskapsår, det vill säga du behöver periodisera dina fakturor. När det sen är dags att göra bokslutet behöver du gå igenom balanskonton. Det är de konton som visar själva företagets tillgångar och skulder.

Du bör också tänka på bokslutsdispositioner vilket gör det möjligt att till exempel skjuta upp beskattningen till senare år. När du gjort det ska du gå vidare till att beräkna och bokföra skatten företagets resultat och sammanställa till sist bokslutet. Genom att förbereda dig kan du på ett smidigare sätt sedan arbeta med bokslutet, känner du att det är komplicerat är det bättre att ta hjälp av en revisor.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval