Fordonsförsäkring från Tryggaval

Fordonsförsäkring från Tryggaval

Efter att ha gjort en behovsanalys så tar vi alltid fram försäkringvillkor anpassade efter din verksamhets behov.

Yrkestrafik

Taxifordon är väldigt utsatta och försäkringsbolagen har olika riskbedömningar, därav kan villkor och pris variera väldigt mycket. Vi förhandlar fram förslag, du väljer försäkring.


tryggaval yrkestrafik tunga fordon

Yrkestrafik, tunga fordon

Yrkesfordon kan variera väldigt mycket från bolag till bolag, både i pris och villkor. Vem har bäst avbrottsskydd? Täcker min försäkring om jag gräver i ett rör? Behöver jag lyftansvar? Ingår transportansvar? Fundera inte, kontakta oss.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval