Fordonsförsäkring från Tryggaval

Fordonsförsäkring från Tryggaval

Efter att ha gjort en behovsanalys så tar vi alltid fram försäkringsvillkor anpassade efter din verksamhets behov.

Yrkestrafik

Taxifordon är väldigt utsatta och försäkringsbolagen har olika riskbedömningar, därav kan villkor och pris variera väldigt mycket. Vi förhandlar fram förslag, du väljer försäkring.


tryggaval yrkestrafik tunga fordon

Yrkestrafik, tunga fordon

Yrkesfordon kan variera väldigt mycket från bolag till bolag, både i pris och villkor. Vem har bäst avbrottsskydd? Täcker min försäkring om jag gräver i ett rör? Behöver jag lyftansvar? Ingår transportansvar? Fundera inte, kontakta oss.


Fordonsförsäkring – skräddarsydd efter dina behov

Bedriver du en verksamhet eller har ett företag som är beroende av fordon, behöver du en bra fordonsförsäkring. Precis som alla försäkringar finns det anpassade försäkringar utefter vilken typ av företagsverksamhet det rör sig om. Taxibilar har ett område precis som yrkestrafik för tunga fordon eller exempelvis budbilar. En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att skräddarsy en försäkringslösning täcker alla dina behov när det kommer till fordonsförsäkringar.

När det kommer till yrkestrafik och taxibilar är det generellt en utsatt bransch där försäkringsbolagen kan ha många olika typer av riskbedömningar vilket leder till stora skillnader i priser och villkor. Tunga fordon kan ha många olika sorters arbetsområden och där det finns risk för skador, inte bara på fordon utan på omgivningen och personer. För vissa fordon kan det också vara olika vilken försäkrings som gäller för vilket arbetsområde. Dessutom kan skador på fordon leda till att arbetet avstannar och då kan det vara bra att ha en omfattande försäkring som täcker avbrottsskydd. När du anlitar en försäkringsförmedlare sköter förmedlaren alla förhandlingar och tar fram de bästa förslagen samt hjälper dig med rådgivning i valet av försäkringar. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare.

Fordonsförsäkring

Fordonsförsäkringar för taxiverksamhet

Bedriver du taxiverksamhet är du skyldig att ha vissa försäkringar, det vill säga de obligatoriska försäkringarna som exempelvis trafikförsäkring men du kan också skräddarsy en taxiförsäkring för dina behov. Det gäller oavsett om du har en eller många bilar i din verksamhet. Fördelen med en komplett taxiförsäkring är bland annat:

  1. En komplett taxiförsäkring tryggar ditt företag
  2. Du får en försäkring där försäkringsbolaget du väljer är proffs på taxiverksamhet
  3. När det uppstår en olycka eller skada får du snabbt hjälp

Investera i bilar är kostsamt och kapitalet är bundet till att fordonen är i verksamhet så mycket som möjligt. Fordonsförsäkringar för taxibilar kan skräddarsys utefter dina behov och på den nivån du önskar. Taxichaufförer är också utsatta i sitt yrke och det finns försäkringslösningar som inkluderar exempelvis krishjälp vid trafikolycka eller vid hot och rån. När taxibilar är i trafik kan det inträffa många olika sorters olyckor och när du använder dig av en försäkringsförmedlare får du även råd vid skadeanmälan.

När du anlitar en försäkringsförmedlare går man först igenom en analys av behov och samlar in nödvändiga uppgifter. Därefter inhämtas olika bud från branschledande försäkringsbolag och du får färdigställt de bästa försäkringarna. Försäkringsförmedlaren förhandlar åt dig och du kan få hjälp som om du är ny som om du har gedigen erfarenhet av branschen.

Fordonsförsäkringar för tunga fordon

Har du tunga maskiner och arbetar inom exempelvis maskinentreprenad, är en försäkring som täcker både maskinerna och dina anställda viktigt. Det gäller också om du är ensamföretagare inom maskinentreprenad. En fordonsförsäkring inom entreprenad kan vara för en traktor som komplett maskinpark med grävmaskiner, hjullastare och dumper. Det är inte bara en bra försäkring som ersätter skador på maskiner som är viktiga utan en försäkring som ser till att avbrottet blir så kort som möjligt. En fordonsförsäkring inom maskinentreprenad kan innehålla många delar och skräddarsys efter företagets behov. Några vanliga delar är:

  • Egendomsskydd då maskinerna ofta är utrustade med stöldbegärlig teknik eller annan utrustning. Det kan vara olika typer av lös egendom som. GPS, verktygslådor eller reservdelar till fordonet.
  • Bra skydd för maskiner och medarbetare vid tungt arbetet som vid pålning, rörläggning eller olika typer av rivningsarbete och sprängningar.
  • Skydd om det skulle uppstå skador på kablar eller ledningar under arbetet.
  • Kör du gods kan du behöva ha ett skydd som täcker transportansvaret.
  • Arbetar du med lyft kan du behöva en försäkring som täcker lyftansvar.

Tänk på att om du arbetar med jordbruk är det i regel andra försäkringar som behövs än fordonsförsäkringar för maskinentreprenad.

Fordonsförsäkring – för allas behov av skydd

Det finns fordonsförsäkringar för alla behov och har du exempelvis ett åkeri behöver du en försäkring som är specialanpassad för åkeri. För när det kommer till åkeri behöver det finns ett skydd som täcker människor, last och fordon. Dessutom så kan det vara skillnad beroende på om ni har internationella körningar eller endast är verksamma i Sverige. Lastbilarnas utrustning kan också påverka vilken typ av försäkring som passar ditt företag, har du lastbilar som är utrustade med kran är lyftförsäkring en del som bör ingå. När du transporterar och hanterar gods och varor kan det också uppstå skador som kunder kan inleda rättsliga tvister om. Genom att ha en bra försäkring kan du få hjälp med kostnaderna om det skulle bli en rättslig tvist.

Det kan också hända att en förare råkar ut för rån eller överfall, förutom att försäkra sig mot den ekonomiska förlusten finns det möjlighet att hitta skydd som täcker exempelvis krishjälp till förare. När det kommer till fordonsförsäkringar finns det många olika sorters försäkringar och en del beror på vilken typ av fordon eller vilken typ av gods som hanteras. När du anlitar en försäkringsförmedlare får du hjälp med att gå igenom alla risker och krav som ställs på din verksamhet. Därefter kan du få hjälp att skräddarsy de försäkringar du behöver samt råd och stöd vid val av försäkring.

Fordonsförsäkringar – få hjälp med alla försäkringar

När ditt företag är beroende av fordon så finns det försäkringar som är specialanpassade till dina förutsättningar och risker. Det kan vara om du har en eller fler tjänstebilar eller om du har vissa andra fordon. När det kommer till företag så kan du med hjälp av en försäkringsförmedlare få hjälp med att se över hela din verksamhets försäkringar. Försäkringsförmedlare arbetar med alla former av försäkringar så samtidigt som du får hjälp med att ta fram den förmånligaste fordonsförsäkringen kan du också få hjälp med bland annat:

Dessutom kan du få hjälp med en årlig revision av dina samtliga försäkringar, stöd och råd när det kommer till skadeanmälan samt att du alltid har tillgång till journalanteckningar. På så vis sparar du administrativ tid och kan ägna dig åt kärnverksamheten.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval