Resultatrapport

Resultatrapport – vad är det?

Vad är en resultatrapport? En resultatrapport är en rapport som visar verksamhetens intäkter och kostnader. Skillnaden som finns mellan intäkterna och kostnader för en specifik period visar företagets resultat.

Verksamhetens intäkter (kontoklass 3) och kostnader (kontoklass 4-8) visas i en resultatrapport. Rapporten kan avse vilken period som helst, som du väljer, till skillnad från en resultaträkning som alltid visar årsbokslutet. Om intäkterna i företaget överstiger kostnader så har verksamheten ett positivt resultat för den valda perioden, detta innebär att företaget har gått med vinst. Om kostnaderna överstiger intäkterna har verksamheten ett negativt resultat, vilket innebär att företaget istället har gått med förlust.

Resultatrapport vid räkenskapsårets slut

När räkenskapsåret är slut överförs resultatet till det egna kapitalet som finns i balansräkningen. Om verksamheten har gått med vinst ska den bokföras som en kostnad i resultatrapporten och som en ökad skuld i verksamhetens balansrapport. Om företaget istället har gått med förlust ska man bokföra det som en intäkt i resultatrapporten och som en minskad skuld i verksamhetens balansrapport. Det kan kännas lite omvänt eller krångligt, men tänk att företagets resultat ska ses som en skuld till eventuella aktieägare och tvärtom.

Resultatrapport

Vad innehåller en resultatrapport?

Själva uppbyggnaden av en resultatrapport kan variera, om du använder ett bokföringssystem är det ofta en standardmall men som också ger möjligheter till eventuella anpassade uppställningar.

Resultatrapport och balansrapport – Vad är skillnaden?

En balansrapport visar verksamhetens ekonomiska ställning vid en specifik period. Med hjälp av den kan du jämföra både tillgångar och finansiering, antingen i början eller i slutet av ett räkenskapsår. En resultatrapport däremot, sammanfattar vad som har hänt i företaget under en specifik period (exempelvis under ett räkenskapsår).

Resultatrapporten visar den valda periodens resultat som antingen är vinst, förlust eller också nollresultat. Detta genom att sammanställa periodens intäkter och sedan subtrahera med kostnaderna.

Intäkter – Kostnader = Ditt resultat

Man brukar säga att balansrapporten visar verksamhetens ekonomiska ställning, medans resultatrapporten istället visar verksamhetens prestation. Rapporterna hänger ihop med varandra genom att resultatet som beräknas i en resultatrapport läggs in som eget kapital i balansrapporten. Tillsammans kan rapporterna stämmas av och följas för att få koll på företagets ekonomiska status och med hjälp av det, kan rätt beslut fattas.

Resultatrapport på engelska: Income statement

 

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval