Företagsförsäkring från Tryggaval

Företagsförsäkring från Tryggaval

Efter att ha gjort en behovsanalys så tar vi alltid fram försäkringsvillkor anpassade efter din verksamhets behov.

tryggaval Teknisk konsult:konsult forsakring

Teknisk konsult/konsult försäkring

Är du teknisk konsult och har fått krav på att du ska följa ABK 09 eller NKF 07 ? Oroa dig inte, vi hjälper dig helt utan avgift. Jobbar du som annan typ av konsult, direktavtal till beställare eller via underkonsult så är det alltid bra att ha ren förmögenhetsskada/proffessionsansvar. Skicka oss dina krav så hjälper vi till att ta fram flera förslag till dig.


tryggaval Entreprenadforetag

Entreprenadföretag

Idag kan det vara svårt att veta vad de olika krav som ställs på en innebär. I en ansvarsförsäkring ingår alltid ett skydd upp till 10 MSEK men är det viktigast? Vad är allrisk entreprenad, ROT-försäkring ? Vi har många års erfarenhet av försäkringsbranschen och ofta dyker frågan upp om AB 04. Utländska företag ställer allt högre krav på entreprenörerna och då är det också viktigt att ditt skydd är tillräckligt, låt oss göra en risk- och behovsanalys för dig.


Företagsförsäkring – hitta rätt försäkring för dina behov

Det finns många olika typer av företagsförsäkringar, även inom samma bransch. Därför är det viktigt att vara noga med vad försäkringarna omfattar och vilka villkor som finns. Genom att anlita en försäkringsförmedlare får du hjälp att hitta rätt försäkring som omfattar alla dina behov till bästa premiekostnad. Behovet skiftar mellan branscher men generellt behöver alla företagare ha någon form av företagsförsäkring.

Inom entreprenad och byggindustrin är det en självklarhet med försäkringar men som teknisk konsult eller annan konsult kan det vara minst lika viktigt med rätt försäkring. Precis som en taxiverksamhet behöver en bra fordonsförsäkring. En företagsförsäkring är också viktig att ha på plats innan du exempelvis gör en investering. När det kommer till företagsförsäkringar är det bra att anlita en försäkringsförmedlare som är kunnig inom olika branscher för heltäckande försäkring. För en försäkringsförmedlare kan hjälpa dig med en företagsförsäkring som beaktar alla risker och potentiella skador. Tryggaval har tillstånd från Finansinspektionen vilket innebär att du vet att vi har rätt utbildningar, kompetens och ansvarsförsäkring som försäkringsförmedlare.

Företagsförsäkring

Företagsförsäkring för dig som är teknisk konsult

Är du konsult eller teknisk konsult kan du behöva olika försäkringar som täcker eventuella skadeanspråk som kan komma. Det är vanligt att få krav på ABK 09 eller NKF 07 vilket kan vara aningen förvirrande när det kommer till försäkringar om du inte arbetat med de avtalen innan. När du anlitar en försäkringsförmedlare får du hjälp att reda ut begreppen och det stöd du behöver inför val av försäkring.

Det uppstå ibland frågor kring BK 09, NKF 07 och NKL 07. ABK 09 är egentligen ett standardavtal som används när det kommer till olika tjänster för arkitekt och ingenjörer och avtalet ligger till grund för vilka försäkringar som du behöver. Då behöver du en konsultförsäkring som är speciellt anpassad för avtalet. Så när du använder ABK 09 är det kort förklarat ett avtal som är anpassat för din bransch.

Du kan också behöva andra försäkringar som rättsskyddsförsäkring och egendomsförsäkring. Precis på samma sätt är också NKF 07 och NKL 07 standardavtal och du kan behöva se över vilka försäkringar du behöver för att leva upp till avtalet. En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att reda ut begreppen och vilka försäkringar som du kan behöva. För även om du är ensamföretagare är det viktigt att du ser till att ha rätt försäkringar enligt dina avtal. En konsultförsäkring täcker många delar:

  • Ditt företag kan råka ut för skadeståndskrav om kunden anser företaget begått ett misstag som exempelvis felaktig rådgivning. Då är det bra att ha en ansvarsförsäkring som är anpassat efter ditt avtal.
  • En rättsskyddsförsäkring ger dig ekonomisk hjälp om du skulle hamna i en rättslig tvist och du behöver anlita en advokat eller ett juridiskt biträde.
  • Dina saker som du behöver för att utföra ditt arbete. Lagrad datainformation, datorer, telefoner kan gå sönder eller du kan råka ut för en stöld. Då kan det vara bra att ha en försäkring som inte bara täcker förlusten utan avbrottet i verksamheten.

Är du ensamföretagare är det viktigt att tänka på att om du arbetar hemma så är det inte säkert att din hemförsäkring täcker skador på ditt företags inventarier som du har hemma. Exempelvis om du har din arbetsdator hemma och det blir inbrott där arbetsdatorn blir stulen. Förlusten av data kan också leda till att ett uppdrag blir avbrutet och då kan du behöva en försäkring som täcker arbetsavbrottet.

Företagsförsäkring för entreprenadföretag

Arbetar du med entreprenad och totalentreprenad finns det många olika krav som kan ställas på företaget. Ett standardavtal för byggföretag är ofta AB 04 som är ett avtal mellan de olika aktörerna som ska arbeta tillsammans i projektet. Inför ett sådant avtal är det viktigt att ha sett över sina försäkringar och en försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att hitta rätt försäkringar för verksamheten. För när det är många inblandade kan det även bli svårt att förhandla kring exempelvis ansvar och det finns en del fallgropar som man kan undvika genom att ha rätt försäkringar. Ibland kan man behöver mer än den vanliga ansvarsförsäkringen som vanligen tecknas av entreprenadföretag.

En försäkringsförmedlare kan hjälpa dig att inventera försäkringar som kan vara nödvändiga för företaget utifrån olika kategorier.

  1. De försäkringar du måste ha
  2. De försäkringar du bör ha
  3. De försäkringar som kan vara bra att ha

Som entreprenadföretag kan exempelvis en ROT-försäkring vara att rekommendera vilket är en försäkring för befintlig egendom i arbetsområdet, men även i direkt anslutning till området. Är du byggherre i ett projekt så kan det vara bra att diskutera behovet av skydd för bland annat beställare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare där en ROT-försäkring kan vara ett bra val.

Företagsförsäkring och andra försäkringar

Det är inte ovanligt att företagare ägnar sig åt flera sorters verksamheter. Då kan en försäkringsförmedlare hjälpa dig att göra en helhetsanalys. Det kan vara att du också äger fastigheter i kombination med entreprenadföretag, genom att använda dig av en förmedlare kan du samtidigt få hjälp att hitta de bästa villkoren när det kommer till fastighetsförsäkring.

Arbetar du på entreprenad eller i projekt ställs det krav det krav på fullgörandegaranti under entreprenadtiden och garantitiden. Tidigare var det vanligt att använda sig av bankgarantier men nu kan man istället teckna en garantiförsäkring. En garantiförsäkring är en speciell försäkring och som en del tycker är komplicerade att räkna ut, en försäkringsförmedlare sköter arbetet åt dig.

Företagsförsäkring – sammanfattning

Varje företag är unikt och olika uppdrag eller arbeten har olika risker, med en anpassad försäkring kan du arbeta tryggt och veta om att du har en försäkring som skyddar dig när du behöver det. Företagsförsäkringar är mer än bara en försäkring mot olyckor och skador, det innebär skydd om du skulle hamna i tvist med kunder eller uppdragsgivare.

Det är inte helt lätt att på egen hand sitta och jämföra det finstilta i alla erbjudanden och villkoren som försäkringsbolagen har. Genom att anlita en försäkringsförmedlare får du ett helhetsgrepp över ditt försäkringsbehov, du kan få bättre priser och villkor när det kommer till försäkringar. Bedriver du flera verksamheter kan du också få hjälp med att se över samtliga försäkringar du behöver.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval