Integritetspolicy

Registrering, tillstånd och tillsyn

Tryggaval TVF AB, org.nr. 559144-9227 är registrerade som försäkringsförmedlare hos bolagsverket och står under tillsyn av Finansinspektionen. Registreringen hos Finansinspektionen avser samtliga försäkringsklasser inom skadeförsäkring. För vidare information rörande ”Tryggavals” registrering, vänligen kontakta Bolagsverket, 851 81 Sundsvall,Tel: 0771-670 670, E-mail: Bolagsverket@bolagsverket.se.
För vidare information rörande tillsyn samt kontroll av behörigheten kan ni kontakta Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm, Tel: 08-408 980 00, E-mail: finansinspektionen@fi.sewww.fi.se.

Kostnadsfria tjänster

Tryggaval försäkringsförmedling samt rådgivning är helt kostnadsfritt. Om du väljer att teckna försäkring via Tryggaval så får vi som bolag ersättning ifrån försäkringsbolaget. Kostnader som försäkringsbolaget har internt för att hantera dig som kund läggs på mäklaren och betalas ut som ett arvode.
Vid eventuellt återkallande av mäklarfullmakten läggs arvodet tillbaka på premien hos försäkringsbolaget.
Arvodet skall alltid framgå i försäkringshandlingarna och om det inte gör det så har du alltid rätt att erhålla den exakta ersättningsnivån Tryggaval erhållit för just din köpta försäkring om så önskas.

Rådgivning

Alla våra tjänster är kostnadsfria och framförallt helt opartiska. Det är din skyldighet som kund att uppge rätt försäkringsuppgifter som efterfrågas. Tryggavals anställda och styrelse går med jämna mellanrum utbildningar och seminarier för att uppfylla de formella kraven för att få vara försäkringsförmedlare. Våra förmedlare erhåller alltid samma ersättning oavsett vilket försäkringsbolagen du väljer. Detta innebär att det aldrig är en fördel för en förmedlare att rekommendera ett försäkringsbolag framför ett annat. Vi lämnar alltid en kommentar och rekommenderar lösningar utifrån vad som är lämpligt för dig som kund.

Dokumentationsskyldighet 

Försäkringsförmedlaren skall dokumentera vad som har förekommit vid förmedlingstillfället och lämna dokumentationen till kunden. Kunden har även rätt att begära ut dokummentationen längre fram i tiden om så önskas.

Ångerrätt

Enligt lagen om distansavtal har du ångerrätt på ditt köp i 14 dagar.
Tänk på att försäkringsbolaget har rätten att ta betalt för tiden som skyddet varit gällande. Vill du ångra ett avtal kontakta då Tryggaval via telefon 010-205 15 30 eller på e-post till info@tryggaval.nu.

Efter ett köp

Tryggaval skickar alltid ut alla försäkringshandlingar. Det är alltid viktigt att du som kund kontrollera alla avtal och skulle någon uppgift inte stämma ska du kontakta oss snarast. Lämnar du oriktiga uppgifter kan ett ingånget försäkringsavtal bli ogiltigt, eller så kan ersättningen från försäkringsbolaget sättas ned vid en skada.
Försäkringen börjar gälla från det datum som står i försäkringshandlingarna även ifall du inte har hunnit få alla handlingar från Tryggaval.

Ansvarsförsäkring

Tryggaval innehar en ansvarsförsäkring enligt krav från Finansinspektion. Vår försäkringsgivare är Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring. Den högsta ersättningen för en enskild skada uppgår till 1 250 680 EUR. Under ett år kan ersättningen för skador uppgå till som mest 2 501 236 EUR.
Nordeuropa Försäkring AB
Säte: Stockholm, Sverige
Box 56044, Karlavägen 53, 102 17 Stockholm

Klagomål

Om du som kund har klagomål på förmedlingen har du möjlighet att inkomma med detta och få ditt ärende prövat utan kostnad via mail: Info@tryggaval.nu, eller via post enligt adress under Kontakt. Handläggningstid för inkomna klagomål skall ej överstiga två veckor, därefter skickas ett beslut ut skriftligen. Om du inte är nöjd så försöker vi lösa ärendet tillsammans. Klagomålsansvarig är Niko Naderi.
Vid en tvist mellan Tryggaval TVF AB och som kund har du möjlighet att få denne prövad hos Allmänna Reklamationsnämnden.
Hemsida: www.arn.se
E-post: arn@arn.se
Tel: 08-508 860 00
Besöksadress: Kungsholmstorg 5, Stockholm
Brev skickar du till: Box 174, 101 23 Stockholm

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval