Entreprenör

Entreprenör inom byggbranschen

Entreprenör är ett ganska brett begrepp men syftar ofta till företag inom byggindustrin som arbetar med entreprenader. Som entreprenör inom byggbranschen har man ofta rollen där beställarens idé ska omvandlas till ett fysiskt slutresultat. Det kan vara större kommersiella byggen såväl som mindre ombyggnationer åt privatpersoner.

När det kommer till arbeten på entreprenad kännetecknas dessa av att ett företag som ska utföra entreprenaden skriver avtal om att åta sig att utföra ett visst arbete på en viss tid och till ett bestämt belopp. Beställaren ställer då också krav på att entreprenören ska kunna garantera att arbetet utförs och entreprenören måste då kunna visa upp garantier på att arbetet kommer slutföras.

Entreprenörer och entreprenadförsäkringar

Som entreprenör inom byggbranschen ställs det nästan alltid krav på försäkringar när man tecknar ett entreprenadavtal. Branschkraven kan vara lite olika beroende på vilken typ av entreprenad som ska utföras. Därför finns det entreprenadförsäkringar som är framtagna för att matcha kraven i exempelvis AB 04 och ABT 06. Många gånger skräddarsys försäkringarna för att passa projektet men innehåller i de allra flesta fall:

  • Egendomsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Avbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring

Entreprenadkontrakt ställer ofta krav på att entreprenören ska ha tecknat en allriskförsäkring och ansvarsförsäkring. Detta ska täcka skador på själva projektet och även inkludera skador som kan drabba tredje part. Det kan skilja mycket mellan olika försäkringsbolag när det kommer till villkor och premiekostnader, därför lönar det sig att jämföra flera försäkringsbolag med hjälp av en försäkringsförmedlare.

Entreprenör

Entreprenörer och garantier

När du som entreprenör ska skriva avtal om entreprenad kräver ofta beställaren krav på garanti vilket även finns angivet i bland annat AB 04 och ABT 06. Istället för bankgarantier kan man använda sig av garantiförsäkringar vilket inte bara är kostnadseffektivt utan även flexiblare och enklare att administrera. En garantiförsäkring skyddar beställaren om du som företag skulle exempelvis försättas i konkurs och därmed inte kan avsluta arbetet. På så sätt är det en vinst för både dig som entreprenör och för beställaren om det tecknas en fullgörandeförsäkring eller garantiförsäkring. Generellt går det att dela in försäkringen i två delar:

  1. Fullgörandegaranti vilket ska garantera att om arbetet inte blir utfört så får beställaren ett visst belopp som ska täcka eventuella extra kostnader.
  2. Garantitidsgaranti som avser täcka den tid som du som entreprenör ansvarar för att åtgärda eventuella fel och brister efter godkänd slutbesiktning.

Innan du tecknar avtal med beställare kan det vara bra att jämföra olika fullgörandeförsäkringar och tänka på att de även kan skräddarsys för att passa den entreprenad som ska utföras.

Entreprenör och garantitid

Om du som entreprenör ska skriva ett entreprenadkontrakt finns det vissa garantitider som är angivna i AB 04 och ABT 06.

  • AB 04 är garantitiden efter godkänd slutbesiktning fem år när det kommer till arbetet.
  • ABT 06 är garantitiden efter godkänd slutbesiktning fem år för entreprenaden.

Här är det en viss skillnad, då AB 04 är utförandeentreprenad där beställaren projektera och därmed har entreprenören inte samma ansvar som vid ABT 06 som är totalentreprenad. Därför är det viktigt att försäkringarna och exempelvis garantitidsförsäkringarna är utformade korrekt utefter entreprenadform.

Låt oss jämföra dina försäkringar redan idag!

Kontakta Tryggaval